3 december 2022
torsdag, 21 september 2017 13:42

Byggstart för Whites och NCC:s nya Järva Krog

Skrivet av 
alt
Totalt kommer nya Järva Krog omfatta cirka 2.000 bostäder, 11.000 arbetsplatser samt 160.000 kvm lokaler för kontor, handel och service. Bild: White

 

alt

NCC ska bygga ett nytt huvdkontor  i Järva Krog, omfattande cirka 20.000 kvm. Bild: White

 

White ritar och NCC bygger nya Järva Krog. Den 28 september byggstartar NCC den första etappen av den nya stadsdelen Järva Krog, som en ny del av Ulriksdal. I en av de mest dynamiska knutpunkterna, Järva Krog i Solna, växer en helt ny och hållbar cykelstadsdel fram. NCC bygger ett nytt kontorshus i en ny urban och stadsmässig miljö mellan Scandic Järva Krog och nya The Winery Hotel. Totalt kommer hela området att omfatta cirka 2.000 bostäder, 11.000 arbetsplatser samt 160.000 kvm lokaler för kontor, handel och service.

 

Området kommer att få en kvartersstruktur som gör det möjligt att binda ihop stadsdelen på ett bättre sätt än idag. En blandning av byggnader i stadskaraktär, gångstråk och grönområden skapar en ny stadsdel med stora kvalitéer som gynnar hela omgivningen.

 

Den nya detaljplanen för Järva Krog medger en utökad byggrätt på NCC:s fastighet i kvarteret Startboxen, fördelat på cirka hälften för kontor och hälften för bostäder. NCC:s nya huvudkontor beräknas omfatta cirka 20.000 kvm.

 

NCC satsar på att hyresgäster och bostadsköpare ska få stora möjligheter att påverka lokalernas och bostädernas utformning i ett tidigt skede. Kontorsytorna kan anpassas för en större hyresgäst eller flera mindre med syfte att utnyttja varenda kvadratmeter på bästa sätt.

 

Järva Krog, som är Solnas nästa stora stadsutvecklingsprojekt, är en viktig del i kommunens satsning på förbättrad infrastruktur för hållbart resande. Hit ska boende och besökare enkelt ta sig på cykel, även under vintertid. Enligt en pågående utredning ses placeringen för Tvärbanans hållplatser över och kompletterar därmed de pendeltåg och bussar som idag trafikerar området.

 

De nya bostäderna och kontoren får inte bara NCC som granne med ett nytt huvudkontor utan närområdet planeras och byggs även för handel samt lokal service som barnomsorg, gym, restauranger. Syftet är att skapa en helt ny levande gatumiljö för hela Järva Krog.