Skriv ut denna sida
onsdag, 20 september 2017 14:25

Castellum vårdar kultur i Slakthusområdet

Skrivet av 
alt
Ett vacker trappa i Castellums fastighet Charkuteristen 5, på Hallvägen 21-23 i Slakthusområdet. Fastigheten, som är blåklassad, ritades av Ralph Erskine och uppfördes år 1955.

 

Slakthusområdet på söder i Stockholm genomgår en stor förvandling från verksamhetsområde till att bli en mer levande stadsdel med bland annat arbetsplatser, bostäder, handel och service. I området äger och förvaltar Castellum flera fastigheter, däribland Charkuteristen 5.

 

Byggnaden ritades av den välrenommerade arkitekten Ralph Erskine under 1950-talet och är blåklassad av Stockholms stad. Klassningen innebär att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden.

 

– Utifrån den höga klassningen har vi tagit tillvara på fastighetens särprägel och tagit fram riktigt häftiga rålokaler, som vi nu hyr ut tillfälligt, säger Johan Einarsson, projektchef Region Stockholm-Norr i Castellum.

I lokalerna, som omfattar 1.300 kvm, kommer tre hyresgäster att driva konstnärsateljéer och arkitekturkontor. Förhandlingar har pågått under en tid och det sista avtalet skrevs i början av september. De inflyttande hyresgästerna är: Ateljéföreningen Söderhallen, OKK+ (Office Karolina Keyzer AB) och Tovatt Architects & Planners AB.

 

Tack vare ett gott samarbete med kulturförvaltningen och deras nyinrättade funktion med en kulturlots har både tidigare kulturutställningar funnits i lokalen och nu även en konstnärsförening.

Stockholms stad har vid flertalet tillfällen uttalat ambitionen att integrera kultur, både i ny och befintlig bebyggelse i den nya stadsdelen.

 

– Castellum välkomnar den spännande utvecklingen av Slakthusområdet. Vi ser kulturen som en viktig del i områden där vi vill skapa framtidens arbetsplatser. Vi är därför glada att redan nu bidra med detta i kvarteret, säger Anders Nilsson, vd Region Stockholm-Norr i Castellum.

Senaste från Redaktionen