1 april 2023
onsdag, 01 februari 2017 18:42

During och Lindell, nya chefer på Willhem

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                      

Som ett led i Willhems expansion i västra Sverige, har Jennifer During och Håkan Lindell rekryterats som fastighetschefer för Willhem i Skövde respektive Trollhättan.

 

Jennifer During (bilden t v) kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Fortifikationsverket där hon ansvarat för förvaltningsstödsenheten i regionen. Hon har även mångårig erfarenhet i rollen som distriktschef på Skövdebostäder. Hos Willhem får During ansvar för service, förvaltning och utveckling av 821 hyresbostäder i Skövde.

 

Håkan Lindell (bilden t h) kommer närmast från rollen som platschef på Coor Service Management och har även varit produktionschef på Tooltec Trestad AB. Han får motsvarande ansvar för verksamheten i Trollhättanområdet där Willhem idag äger och förvaltar 995 hyresbostäder.