20 mars 2023
fredag, 27 januari 2017 17:19

Rekordvinst om 8 Mdr för NCC

Skrivet av 
alt
Peter Wågström, vd för NCC.

 

NCC redovisade en i princip oförändrad nettoomsättning för helåret 2016 om 52,9 Mdr (53,1) och ett, till följd av projektnedskrivningar på den norska marknaden, sänkt resultat efter finansiella poster till 1,3 Mdr (1,6). Detta bidrog också till att rörelseresultatet för byggverksamheten sjönk till 0,5 Mdr (0,6) med en marginal om 1,9 procent (2,4). Vinsten efter skatt minskade till 1,1 Mdr kr (1,3), motsvarande 10,30 kr (12,19) per aktie.

 

För kvarvarande och avvecklad verksamhet (dvs bostadsutvecklingen i Bonava mellan 1 januari och 7 juni) blev vinsten hela 8,0 Mdr kr (2,1), motsvarande 73,81 kr (19,59) per aktie. Inför årsstämman föreslår styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 8,00 kr (3,00 + aktier i Bonava) per aktie, varav 3 kr med 7 april som avstämningsdag och 5 kr med 6 november som avstämningsdag.

 

Orderingången var stark och steg under helåret till 56,5 Mdr (51,5). Bland annat erhöll NCC en order att bygga en anläggning för forskning och affärsutveckling åt danska Novozymes i Köpenhamn för 865 Mkr, en idrottsarena för 445 Mkr på uppdrag av Oslo kommun och för Akademiska Hus den nya Humanistiska fakulteten i Göteborg för 484 Mkr. Dessutom registrerades ett tunneluppdrag på Färöarna till ett värde om 1,5 Mdr kr. Vid årsskiftet uppgick den totala orderstocken till 47,9 Mdr kr (41,5).

 

Inom Property Development byggstartade NCC tio projekt, genomförde uthyrningar om 71.900 kvm (73.100) och resultatavräknade fem projekt, bland dem SCA-huset i Mölndal och handelsplatsen Mattby i Esbo, Helsingfors. Resultatet för affärsområdet, som vid årsskiftet innehöll 19 pågående och färdigställda projekt, minskade till 0,3 Mdr kr (0,4) och marginalen blev 11,6 procent (12,2).

 

Till följd av utdelningen av Bonava minskade NCC-koncernens balansomslutning med 14,1 Mdr kr till 25,3 Mdr kr och nettolåneskuld sjönk till 0,2 Mdr kr (4,6). Det egna kapitalet minskade till 5,6 Mdr kr (9,7) motsvarande en soliditet om 22 procent (25).

 

Enligt vd Peter Wågström ger NCCs starka finansiella ställning bolaget utrymme att, med bibehållen utdelningspolicy, växa geografiskt på befintliga marknader och genomföra fastighetsutvecklingsprojekt på fler orter. Dessutom ska NCC utveckla sitt samarbete med bostadsutvecklare, men med begränsad försäljningsrisk och utan att bygga upp en markportfölj. Total räknar bolaget med att investera 1 Mdr kr i projekt inom dessa områden i år. LE