28 mars 2023
fredag, 27 januari 2017 11:37

Jernusen säljer för 111 Mkr i Sundsvall

Skrivet av 
alt
Sundsvalls Centralstation. Foto: Lars Kallin


Jernhusen säljer tre fastigheter till Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU med en köpeskilling på 111 Mkr. Centralstationen är en av fastigheterna.
    

Sundsvalls kommun planerar att utveckla ett nytt resecentrum vid stationsområdet och planerna innebär att utvecklingsmöjligheterna för själva stationsbyggnaden begränsas. Därför säljer Jernhusen sina fastigheter i området till kommunens fastighetsbolag SKIFU. I köpet ingår fastigheterna Sundsvalls Centralstation, Sundsvalls Depå och Sundsvall Västra (Norra Järnvägsgatan 7). Tillträde sker den 1 februari.