29 januari 2023
måndag, 09 januari 2017 17:10

Christian Sandberg, ny vd för NIRAS Sweden

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                
Christian Sandberg (bilden) har tagit över som vd för NIRAS Sweden AB, där han sedan 2010 varit marknadschef och under de senaste fyra åren varit en del av bolagets ledningsgrupp. Frånträdande vd Markus Davelid kommer framöver att helt koncentrera sig på rollen som internationell direktör i NIRAS-koncernen, i vilken han en är del av koncernstyrelsen.
    

Christian Sandberg har en agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniveristet och Uppsala universitet inom International Business. Redan under studietiden arbetade han på Scanagri som idag är en del av NIRAS. Genom hela sin karriär har Sandberg arbetat internationellt, bland annat med att utveckla både små och mellanstora verksamheter i en rad olika länder. Han har även arbetat för det svenska exportrådet i Madrid och med projekt i Makedonien.
    

I dag har NIRAS 1.500 medarbetare över världen, varav 160 i Sverige. Förutom teknikkonsulttjänster är NIRAS en av de största privata aktörerna inom internationella utvecklingssamarbeten. Efter förvärven av Indevelop Sweden AB (konsultbolag inom utvecklingsbistånd) och FM Konsulterna AB (facility management och lokalförörjning) i slutet av 2015, har bolaget breddats och stärkts ytterligare.