21 juli 2024
måndag, 02 januari 2017 20:59

NCC bygger ny skola i Flen

Skrivet av 
alt

Skolbyggnaden i Flen får tegelfasad och kommer att omfatta 6.000 kvm.

 

NCC bygger en ny modern grundskola för årskurserna F-6 i Flen. Skolan byggs i direkt anslutning till befintligt Bildningscentrum och blir det första nya skolbygget i kommunen på många år. Ordern från Flens Kommunfastigheter är värd cirka 140 Mkr.

 

– Det känns väldigt glädjande att vi kan genomföra det här projektet som skapar mycket goda förutsättningar för en positiv skolutveckling i Flen. Genom att vi valt att genomföra projektet i partnering, där vi tillsammans med alla inblandade aktörer gemensamt planerar och projekterar, tryggar vi genomförandeprocessen och får en bra och hållbar slutprodukt, säger Jan-Åke Henriksson, vd Flens Kommunfastigheter AB.
 

Skolan planeras för 600 elever från förskoleklass till sjätte klass med fyra parallella klasser i varje årskurs.

 

Byggnaden, som får tegelfasad med detaljer i plåt, uppförs i suterräng och omfattar cirka 6.000 kvm. Den kommer bestå av tre delar som binds samman av ett runt trapphus i mitten. Stora glaspartier öppnar upp mot skolgården för att släppa in mycket dagsljus. Utformningen av skolgården kommer att anpassas till utomhuslek och utomhuspedagogik.

 

I den nya skolbyggnaden kommer klassrum, slöjdsalar, elevhälsa och administration inrymmas. Det blir också ett mottagningskök och en matsal. Lokalerna ska även användas till fritidsverksamhet.

 

– Vi ser fram emot att i samverkan med erfarna projektörer, FKAB och rektor med personal få utforma och uppföra en ny modern skola för barnen i Flen. På NCC har vi lång och gedigen erfarenhet av att bygga innovativa och hållbara skolor som erbjuder den allra bästa miljön för barnen att utvecklas i, säger Jonas Bergström, projektchef på NCC.

 

Markarbeten påbörjades i månadsskiftet november/december och skolan kommer stå färdig till höstterminen 2018.

 

Affären registreras som order under fjärde kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.