19 maj 2022
torsdag, 22 december 2016 16:47

Skanska får kontrakt om 2,5 Mdr på ESS

Skrivet av 
alt

Skanska bygger tredje etappen av ESS i Lund. Foto: Perry Nordeng

 

Skanska har tecknat avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga tredje etappen av forskningsanläggningen i Lund. Kontraktet är värt 2,5 Mdr kr och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Uppdraget innefattar målbyggnad, experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt installationer i flera byggnader.

 

År 2014 tecknade Skanska och ESS ett samverkansavtal för hela byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen, vilken bland annat innefattade schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader. Den andra etappen, som avtalades ifjol, avsåg installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar. Med den tredje etappen är samtliga delar kontrakterade. Skanskas byggarbeten beräknas vara slutförda under 2020 och forskningsanläggningen ska stå klar för att ta emot externa forskare 2023.