6 december 2022
torsdag, 22 december 2016 16:39

Kungsleden säljer till JM i Mölndal

Skrivet av 
alt

Fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal. 


Kungsleden driver en detaljplaneprocess för att omvandla en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till bostadsbyggrätter. För dessa har JM har nu lagt en ovillkorad handpenning om 5 Mkr. Resterande köpeskilling, vilken beräknas uppgå till 112 Mkr, ska erläggas av JM när den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och fastighetsregleringen är genomförd. Detta beräknas ske under dem första halvåret 2019. Transaktionen beräknas ge upphov till en positiv resultateffekt om 107 Mkr för Kungsleden, vars rådgivare har varit Cushman & Wakefield.

 

Målsättningen är att den nya detaljplanen ska medge 11.600 kvm bostäder. Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalands Läns Landsting.

 

– Jag är mycket glad att vi har börjat realisera värdet i den bostadsutvecklingspotential som vi har identifierat i beståndet. Att sälja fastigheter med bostadspotential under pågående detaljplaneprocess är i linje med den strategi för hantering av potentiella bostadsbyggrätter som vi antog under tredje kvartalet 2016, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.