Skriv ut denna sida
torsdag, 22 december 2016 11:49

Pangea: Rekordhög transaktionsvolym i Norden

Skrivet av 
alt

Luleå Shopping ingick i Castellums förvärv av Norrporten i somras, och i höstas i Castellums vidareförsäljning av fastigheter till Diös. Pangea medverkade som rådgivare vid dessa transaktioner.


Enligt siffror från Pangea Property Partners når omsättningen på den nordiska fastighetsmarknaden nya toppnivåer under 2016, drivet av hög transaktionsaktivitet i Sverige och en het bostadssektor. Transaktionsvolymen förväntas passera 400 Mdr kr (43 miljarder euro), vilket motsvarar en ökning om cirka 8 procent jämfört med 2015. Utvecklingen går tvärtemot övriga Europa där transaktionsvolymen sjunkit efter Brexit.
     

– Norden utgör nu uppemot 20 procent av hela den europeiska fastighetsmarknaden. Mer än 6 procent av alla fastigheter omsätts varje år, vilket troligtvis gör det till den mest likvida regionen i hela Europa, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.
    

Den svenska fastighetsmarknaden står för merparten av ökningen där transaktionsvolymen förväntas överstiga 210 Mdr kr under 2016, vilket är hela 42 procent högre än förra året och det tidigare rekordet från 2007 slås därmed med råge. Transaktionsvolymerna i Finland och Danmark ökar också markant, medan aktiviteten i Norge sjunker från höga nivåer i fjol. Norge är dock fortsatt den näst största fastighetsmarknaden i Norden efter Sverige.
    

Den största sektorn under året är bostäder som står för 29 procent av transaktionsvolymen i Norden, tätt följt av kontor som står för 27 procent och handel 18 procent. Storleken på den genomsnittliga transaktionen ökar till cirka 46 MEUR, från 43 MEUR under 2015.
    

– Bostäder är definitivt den hetaste sektorn i år, vilket reflekterar den underliggande marknaden med stor bostadsbrist och stigande priser. Segmentet har också blivit bredare med gott om köpare på exempelvis miljonprogramsbostäder samt renoverings- och konverteringsprojekt, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea.
    

De största nettoköparna under 2016 är noterade fastighetsbolag och institutioner, medan fastighetsfonder är stora nettosäljare. Vidare är privata fastighetsbolag och offentlig sektor, bland annat svenska kommuner, nettosäljare. Andelen utländska köpare minskar till 23 procent, från 36 procent förra året.
    

– Vi ser fortfarande ett stort intresse från utländska investerare, framförallt på större portföljer, men konkurrensen har hårdnat. Det finns många starka inhemska köpare och avkastningskraven har sjunkit i nästan alla sektorer, fortsätter Mikael Söderlundh.
    

Det största kapitalinflödet till den nordiska fastighetsmarknaden under 2016 kommer från USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Finland är den mest populära marknaden med över 50 procent utländska köpare i år. Andelen i Sverige ligger på
17 procent.
    

Under 2016 har Pangea Property Partners varit rådgivare i 50-talet transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 66 Mdr kr, vilket ger en marknadsandel i Norden på runt 16 procent. I Sverige och Norge, bolagets kärnmarknader, är marknadsandelen runt 22 procent. Pangea var exempelvis rådgivare i samband med Castellums förvärv av Norrporten samt den stora vidareförsäljningen till Diös från samma portfölj.

Senaste från Redaktionen