Skriv ut denna sida
onsdag, 21 december 2016 16:02

Foreclosure i USA minskade med 25 procent

Skrivet av 

 

alt
Antalet hus som utmäts (foreclosure) minskar mycket kraftigt i USA.

 

Enligt Corelogics rapport National Foreclosure Report, USA, har antalet foreclosure minskat under 2016 med 24,9 procent jämfört med oktober 2015. Termen ”foreclosure” kan närmast jämföras med att huset blir utmätt. Detta efter en rättslig process där en fordringsägare (banken) försöker återta så mycket som möjligt av sin utestående fordran när låntagaren slutat betala räntor och amorteringar.

 

Antalet färdigställda foreclosure (utmätningar) i USA minskade år 2016 från 40.000 i oktober 2015 till 30.000 i oktober 2016, vilket motsvarar en minskning med 74,7 procent från toppen i september 2010 med då höga 118.287 utmätningar.

Inventeringen av foreclosure representerar ett antal bostäder i något skede i en process där de slutgiltiga utmätningarna återspeglar det totala antalet bostäder som omfattas i Corelogis statistik över foreclouse. Sedan finanskrisen började i september 2008, har det genomförts totalt cirka 6,5 ​​miljoner utmätningar och sedan huspriserna nådde en topp i USA år 2004 har totalt cirka 8,5 miljoner bostäder utmätts.

Corelogic rapporterar även om antalet inteckningar som omfattas av brottslig verksamhet, en verksamhet som minskade med 24,8 procent från oktober 2015 till oktober 2016 med totalt 1 miljon inteckningar, eller 2,5 procent, i brottslig verksamhet, vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2007.

– Viljan att betala huslån varierar efter hälsan i den lokala ekonomin och i bostadsmarknaden. Alaska, North Dakota och Wyoming, är tre stater med stor arbetslöshet, och just i dessa tre stater har kriminell verksamhet kopplad till huslån varit störst och ökat, medan i alla andra stater i USA har den kriminella hanteringen av huslån minskat, säger Dr. Frank Nothaft, chefsekonom på Corelogic.

Senaste från Redaktionen