18 augusti 2022
onsdag, 21 december 2016 13:09

NCC bygger simhall för 500 Mkr

Skrivet av 
alt

Tävlingsbidrag Vågen.

 

alt

Tävlingsbidrag Nivå.

 

alt

Tävlingsbidrag Ringar på vattnet.

 

alt

Tävlingsbidrag Reflektioner.

 

alt

Tävlingsbidrag Tnnis pånytt.

 


NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med kommunägda Lejonfastigheter AB, projektera en ny simhall vid Folkungavallen i Linköping. I det första skedet, Fas 1, ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om bygguppdraget till Fas 2. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 500 Mkr och projektet beräknas stå klart för invigning under det första kvartalet 2021.
    

För närvarande pågår en utställning på medborgarkontoret i Linköpings bibliotek där de fem finalisterna i arkitekttävlingen för Linköpings nya simhall ställs ut.
    

– NCC har god erfarenhet av att bygga simhallar och badanläggningar. Vi har även lång erfarenhet av partneringprojekt och ser modellen som överlägsen när det gäller just badhusprojekt som till sin karaktär har en hög komplexitet med många olika aktörer involverade, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.
    

Kvalitetsnivån inom energi, inomhusmiljö och materialval blir hög för den nya byggnaden som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
    

Förutom simhallen planeras det för kontorsytor, restaurang och restaurangkök med tredimensionell fastighetslösning. Dessutom kommer ett uppdrag om att rusta intilliggande parkområde kommer ut på förfrågan under projektets gång.