18 augusti 2022
onsdag, 21 december 2016 13:06

2.300 bostäder i nya Södra Änggården

Skrivet av 
alt

Förslag till den nya stadsdelen Södra Änggården av Okidoki arkitekter.


alt

Charlotte Adlerton Gadd och Lisa Häggdahl, marknadsområdeschef respektive projektchef på Platzer.


Platzer och ytterligare fyra fastighetsägare har tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetat fram ett förslag till detaljplan för stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo. För att markera områdets nya karaktär föreslås industriområdet Norra Högsbo byta namn till Södra Änggården. Förslaget ska nu ut på samråd och under januari och februari 2017 har kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt övriga berörda har möjlighet lämna synpunkter.
    

– Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt kontor, handel, skolor och grönytor, säger Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter.
    

Området föreslås få ett tillskott på cirka 2.300 lägenheter i en tät kvartersstruktur. Flera mobilitetsåtgärder för området ses över för att minska behovet av biltrafik, bland annat nya gång- och cykelkopplingar och ny hållplats för expressbuss. Detaljplanen innehåller cirka 3 hektar natur- och parkmark och angränsar direkt till Änggårdsbergen.
    

Utbyggnaden genomförs i flera etapper, där de första 600 bostäderna planeras stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.
    

– Under 2017 fortsätter planarbetet och detaljplanen planeras antas av kommunfullmäktige i början av 2018. Detta innebär att möjlig byggstart är under första halvåret 2018, säger Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer Fastigheter.