19 januari 2022
tisdag, 20 december 2016 17:33

Kungsleden säljer till Ikano i Göteborg

Skrivet av 
alt

– Vi har identifierat omfattande bostadsutvecklingspotential i Kungsledens fastighetsbestånd och det är mycket glädjande att vi nu börjar realisera denna potential, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

 

alt

Fastigheterna Forsåker i Mölndal.Kungsleden har tecknat avtal om att sälja fastigheterna Forsåker 1:75, 1:164, 1:225 och 1:257 i Mölndal till Ikano Bostad AB. En detaljplaneprocess är påbörjad för att ändra fastigheternas användningsområde till bostadsändamål. Fastigheterna har i dagsläget en uthyrningsbar area om 21.100 kvm lager/industri och målsättningen är att den nya detaljplanen ska omfatta minst 80.000 kvm bostadsbyggrätter.

 

– Vi har identifierat omfattande bostadsutvecklingspotential i Kungsledens fastighetsbestånd och det är mycket glädjande att vi nu börjar realisera denna potential, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

 

Ikano Bostad erlägger en initial köpeskilling om 200 Mkr. Transaktionen ger då upphov till en initial positiv resultateffekt för Kungsleden om 13 Mkr. Därefter erlägger Ikano Bostad en tilläggsköpeskilling om 23 Mkr i samband med samråd och ytterligare en tilläggsköpeskilling för de bostadsbyggrätter som har tillskapats när detaljplanen vunnit laga kraft. Om målsättningen att skapa 80.000 kvm bostadsbyggrätter uppnås kommer den andra tilläggsköpeskillingen att uppgå till 70 Mkr före transaktionskostnader. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under första halvåret 2020.