19 januari 2022
måndag, 19 december 2016 18:29

Galären utvecklar Kronan i Luleå

Skrivet av 
alt

Kronandalen i Luleå ska rymma cirka 2.000 bostäder.

 

Galären har tillsammans med Luleå kommun tagit fram ett samverkansavtal där parterna gemensamt ska utreda utvecklingen av det nya centrumet i den nya stadsdelen Kronandalen. Till projektet har Galären knutit till sig Luleåbaserade Tirsén & Aili Arkitekter samt Utopia Arkitekter från Stockholm att medverka i samverkansgruppen. Stadsdelen kommer fullt utbyggd att rymma cirka 2.000 nya bostäder.

 

Samverkansprojektet är framtaget för att arbeta fram riktlinjer för lokalisering, fysisk utformning, innehåll och användning av stadsdelscentrum. I senare skede där Galären kan komma att erhålla marktilldelning i Kronans centrum så kommer Tirsén & Aili samt Utopia att svara för utformning av Galärens projekt.