4 juni 2023
torsdag, 15 december 2016 17:08

SBB köper i Borlänge för 750 Mkr

Skrivet av 
alt
I affären mellan SBB och Borlänge kommun ingår Stadshuset som kommunen tecknar ett 15-årigt avtal med SBB.

 

Det blev en budgivning kring Borlänges försäljning av Stadshus och bostäder. Nu har SBB har ingått ett avtal med Borlänge kommun om att köpa en fastighetsportfölj omfattande 9 bostads- och samhällsfastigheter i Borlänge för 750 Mkr.

 

Portföljen har en total uthyrbar area om 50.016 kvm varav 18.853 kvm (38 procent) utgörs av bostäder och 31.163 kvadratmeter (62 procent) utgörs av samhällsfastigheter.

 

De totala hyresintäkterna 2016 bedöms uppgå till cirka 60 Mkr varav cirka 40 procent utgörs av bostadshyror och cirka 60 procent utgörs av lokalhyror. SBB övertar alla befintliga avtal med hyresgästerna.

 

För stadshuset skrivs ett nytt särskilt hyresavtal som ger kommunen tillgång till stadshuset i 15 år, med option på förlängning.

 

Säljare är Borlänge kommun och de kommunala bolagen Fastighets AB Hushagen och AB Stora Tunabyggen. Samhällsbyggnadsbolaget tillträder fastigheterna den 8 februari 2017.

Förvärvet finansieras med eget kapital och lån.

 

– Vi är glada över att fortsätta att expandera i Borlänge. Den förvärvade fastighetsportföljen innebär att vi stärker vår närvaro i kommunen med såväl bostäder som fler samhällsfastigheter. Sedan tidigare äger SBB en utbildningsfastighet i Borlänge, säger Ilija Batljan, vd SBB Norden.

 

Sedan ett par år tillbaka har Borlänge kommunkoncern sett över möjligheterna att sälja delar av fastighetsinnehavet för att kunna nyinvestera, enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

 

– Nu stärks våra möjligheter att fortsätta investera i bostäder och välfärd. Vi får också en ny, stark aktör på den lokala marknaden som kommer att bidra till att kommunens utvecklingsplaner kan genomföras, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Intresset för försäljningen har varit stort. Det anbud som valdes har bäst totalekonomi och högst köpesumma, men i bedömningen har även vägts in köparens vilja att satsa långsiktigt på gemensam utveckling.