4 juni 2023
onsdag, 14 december 2016 18:23

Catella: Positivt trots ökande kreditmarginaler

Skrivet av 
alt

Arvid Lindqvist och Martin Malhotra.

 

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.

 

– Sentimentet på kreditmarknaden har stadigt försämrats sedan september 2015, trots en relativt hög riskvillighet hos investerarna. Det är sannolikt ett tecken på riskaversion hos bankerna, som inte vill öka sin exponering mot fastighetssektorn. Svagare tillgång till bankfinansiering och stigande utlåningsmarginaler skapar goda möjligheter för aktörer med tillgång till finansiering att köpa i främst sekundära lägen, eftersom det blir färre som kan buda, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

Fastighetsbolagens kvartalsrapporter för tredje kvartalet 2016 visar på en fortsatt, men något avmattande trend, med fallande genomsnittsränta, kreditbindningstid och räntebindningstid. Dessutom har den genomsnittliga belåningsgraden sjunkit, efter en relativt stor ökning under andra kvartalet 2016. Den mest anmärkningsvärda utvecklingen finns dock inte i kvartalsrapporterna, utan på börsen.

 

– Aktiemarknaden har varit oerhört volatil sedan septemberupplagan av CREDI. Efter ett ökat börsvärde under tredje kvartalet, vilket höjde börspremien med nästan 50 procent, har fastighetsbolagens ökade börsvärde helt eliminerats under de senaste månaderna. Nästan alla fastighetsbolag har ett lägre börsvärde idag än i slutet av andra kvartalet, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.