4 juni 2023
onsdag, 14 december 2016 12:15

Catena köper för 474 Mkr av DHL

Skrivet av 
alt

I Catenas förvärv från DHL ingår fastigheten Drivremmen 1 i Västberga, Stockholm, en av landets modernaste logistikterminaler.


Catena har tecknat avtal med DHL om förvärv av sex logistikterminaler strategiskt belägna intill större städer och utmed landets viktigaste vägar. Avtalet ger Catena ett stärkt samarbete med en internationell och stabil hyresgäst och tillväxt med lång hyresavtalstid.
    

Förvärven, som sker till ett underliggande fastighetsvärde om 474 Mkr, gäller fastigheterna Stockholm Drivremmen 1, Eskilstuna Ekeby 2:2, Umeå Batteriet 7 & 8, Sundsvall Målås 4:4, Oskarshamn Däcket 1 och Uppsala Boländerna 22:9. Den uthyrningsbara ytan är 49.000 kvm och som en del i uppgörelsen har Catena åtagit sig att göra investeringar i fastigheterna under de kommande tre åren om totalt 90 Mkr.
    

Samtliga byggnader är terminalbyggnader som kännetecknas av att de primärt är anpassade för omlastning av gods och varor som levereras in och ut samma dag. Samtliga fastigheter är uthyrda till DHL Freight med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 13 år med en årshyra om cirka 34 Mkr. Tillträde sker den 20 december.
    

– Affären är helt i linje med våra ambitioner att länka Skandinaviens godsflöden genom att erbjuda logistikanpassade anläggningar på strategiska lägen runt om i Sverige. Förvärvet omfattar sex stycken moderna terminalbyggnader i mycket bra läge och av värdet är cirka 70 procent hänförligt till DHL:s stora terminal i Västberga, Stockholm. Denna terminal servar Stor Stockholm och hanterar i dagsläget 3,4 miljoner sändningar, vilket motsvarar cirka 750 ton gods per dag, och utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av hållbar citylogistik. Med denna affär fortsätter Catena växa och skapa värden för alla intressenter, säger Gustaf Hermelin, vd för Catena.