4 juni 2023
måndag, 12 december 2016 16:16

Ostindiefararen räddas kvar i Göteborg ​

Skrivet av 
alt
Ostindiefararen Götheborg när skeppet återvänder till Göteborg efter en turné i Östersjön sommaren 2008.

 

Flera tunga aktörer från Göteborgsregionens näringsliv går samman för att skapa ett nytt historiskt besöksmål i Göteborgs city. I samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tryggas framtiden för Ostindiefararen Götheborg. Nya Masthuggskajen blir ny placering för skeppet samt ett besökscenter som ansluter till Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad.

 

Ett konsortium med Stena, Elof Hansson, NCC och Riksbyggen säkrar finansieringen tillsammans med tre av Göteborgs största företag – SKF, Volvo Cars, och AB Volvo – samt Västra Götalandsregionen, som väntas fatta beslut i frågan på onsdag, och de tre kommunala bolagen Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Göteborgs Hamn. Näringslivet står för 65 procent av finansieringen som säkrar verksamheten de kommande tio åren.

 

Vidare bidrar Älvstranden Utveckling genom att upplåta kajplats på Eriksberg i väntan på att en provisorisk paviljong för ett Visitors Center byggs på Masthuggskajen. Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska en permanent besöksanläggning stå färdig runt Ostindiefararen.

 

Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB) som äger skeppet Götheborg har länge sökt efter ny finansiering. Ett alternativ har varit en försäljning utomlands, men då skulle Göteborg ha förlorat en attraktion som många sätter stort värde på och som många också bidragit till.

 

– Det har varit ett mycket stort engagemang i Ostindiefararen genom åren. Från de första dykningarna i Göteborgs hamninlopp till seglingen till Kina. Genom alla eldsjälars insatser har skeppet gjort ovärderlig nytta för att marknadsföra Göteborg, Västra Götalandregionen och hela Sverige internationellt. Det är därför extra roligt att skeppet blir kvar i Göteborg, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.