30 november 2023
måndag, 12 december 2016 14:16

Topia/Sveavalvet i hemligt köp om 651 Mkr

Skrivet av 
alt
Knut Pousette är styrelseordförande i nya Sveavalvet, liksom i D. Carnegie & Co och i Campus Manilla. Pousette är även ledamot i Stendörrens styrelse.

 

 

Topia Fastigheter AB, som byter namn till Sveavalvet AB (publ) (”Sveavalvet”), har avtalat om förvärv av 15 fastigheter i Sverige för ett marknadsvärde om 651 Mkr. Vilka fastigheter som ska förvärvas är tills vidare ej publikt.

 

I samband med förvärvet har Sveavalvet emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 250 Mkr inom ett rambelopp om 400 Mkr. Likviden från emissionen kommer att användas som delfinansiering för de 15 förvärven.

 

Obligationslånet löper till december 2019 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,50 procent per år som ska erläggas kvartalsvis. Investerarintresset för obligationslånet har varit starkt och emissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska institutionella investerare. Sammanlagt deltog cirka 50 investerare i emissionen.

 

– Genom obligationsemissionen så stärker vi Sveavalvets finansiella ställning och öppnar en ny finansieringskälla för bolaget. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss och det faktum att vi nu har möjlighet att genomföra flera attraktiva förvärv, säger Petter Boström, vd Sveavalvet.

 

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Sveavalvet.

 

Sveavalvet AB (publ) största ägare är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB. Sveavalvet är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten sällanköpsvaror, lager- och lätta industrifastigheter över hela Sverige. Efter de 15 förvärven kommer bolaget att ha en fastighetsportfölj om cirka 1,5 Mdr kr, en yta om cirkaa 208.000 kvm, hyresvärde om 138 Mkr samt ett driftnetto om 116 Mkr. Sveavalvet har fokus på fastigheter med stabila hyresgäster, långa avtal och starka kassaflöden.