4 juni 2023
onsdag, 30 november 2016 14:58

Säkrad bryggfinansiering för ESS och Skanska

Skrivet av 
alt

Skanska uppför för totalt 18 Mdr kr Materialforskningsanläggningen ESS i Lund som planeras leverera de första neutronerna år 2019 och öppna för forskning år 2023. 

 

European Spallation Source ERIC (ESS) har tecknat avtal om en kreditram på totalt 300 MEUR (2,93 Mdr kr) med European Investment Bank (EIB), Nordic Investment Bank (NIB) och Svensk Exportkredit (SEK). Bryggfinansieringen gör det möjligt för ESS att följa sin aggressiva tidsplan för forskningsanläggning i Lund i det här skedet av byggnationsfasen.  Skanska bygger anläggningen som totalt är kostnadsberäknad till 18 Mdr kr.    

 

– Med stöd från EIB, NIB och SEK kan vi fortsätta arbetet med att i fortsatt snabb takt bygga världens främsta forskningsanläggning baserad på neutroner. Det är viktigt för ESS att säkerställa likviditeten för att möta projektets kostnader och undvika kostsamma förseningar, säger Agneta Nestenborg, ESS Director for Administration.

 

Avtalet, som skrevs under på ESS-bygget i går i närvaro av bland andra representanter för EU-kommissionen, de tre finansiella instituten och ESS, ger forskningsinfrastrukturprojektet i Lund en kreditram som sträcker sig över sju år. Med hjälp av denna sedan länge planerade bryggfinansiering kan ESS möta kostnaderna i den takt de uppstår under det snabbt framskridande byggprojektet, utan att riskera att försenas. De flesta medlemsländerna vill ha en linjär utbetalningsplan, där de betalar lika stora belopp till organisationen varje år, medan projektets likviditetsbehov är större i det här skedet av byggfasen.