4 juni 2023
tisdag, 29 november 2016 12:50

Vasakronan köper mark vid Triangeln av Malmö stad

Skrivet av 
alt

Vasakronan förvärvar mark av Malmö stad för att uppföra ett kontorskvarter söder om Konsthallstorget. Illustration: White

 

Omvandlingen av kvarteret Priorn vid Triangeln fortsätter då Vasakronan förvärvar mark av Malmö stad i syfte att uppföra ett kontorskvarter, med butikslokaler i bottenplan, som omfattar cirka 15.000 kvm BTA. Tekniska nämnden har godkänt köpeavtal som uppgår till drygt 77,5 Mkr.


Vasakronans förvärv avser en del av kvarteret Priorn som är beläget längs Pildammsvägens östra sida och söder om det nyetablerade Konsthallstorget. Fastigheterna Priorn 5, Innerstaden 6:59 och 6:147, som försäljningen omfattar, ingår i en detaljplan som gör det möjligt att bygga kontor och lokaler för centrumverksamhet samt bostadsbebyggelse och förskola.

– Det är glädjande att hela nämnden nu är överens om hur området söder om Konsthallstorget ska utvecklas. Om några år beräknas 700 personer arbeta i kvarteret, många kommer också bo i de nybyggda bostäderna intill och ha tillgång till en närliggande förskola. Så bygger vi en nära, tät och funktionsblandad stad, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande.

 

– Malmö ska genom förtätning växa till en än mer grön, tät och hållbar stad. Att vi i bred enighet lyckas komma fram till ett beslut om att bygga bra och stationsnära bostäder är mycket positivt för stadens utveckling, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

 

För att Malmö ska kunna växa krävs både omvandling och förtätning. Viktiga strategier i denna stadsutveckling är att utnyttja stationsnära lägen, skapa gröna mellanrum och utveckla kvarter med blandade funktioner.

 

– Storkvarteret Priorn är en genomtänkt satsning där alla framgångsfaktorer finns för ett växande Malmö i omvandling och Vasakronans kontorskvarter bidrar med en viktig pusselbit för denna helhet, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad.

 

Det nya kontorskvarteret förväntas bli ett tillskott i stadsbilden som både avslutar stenstaden och påbörjar parkstråken. I stadens planarbete som skett i nära samarbete med Vasakronan och arkitektkontoret White har gestaltningsprinciper tagits fram. En viktig utgångspunkt har varit att utforma platsen i samklang med omgivande kvarter, med bland annat Konsthall, Malmö Opera samt station Triangeln.

 

– Vi har haft en aktiv roll i utvecklingsplanerna för området tillsammans med staden. Med förvärvet ser vi nu fram emot att förverkliga den gemensamma visionen och arbeta mot högt ställda hållbarhetsmål. Kontorskvarteret blir en tydlig kant till Konsthallstorget och en attraktiv adress på Pildammsvägen, säger Carl-Johan Gustavsson, affärsområdeschef på Vasakronan.

 

Det totala priset uppgår till 77,6 Mkr fördelat på ett pris om 5.000 kr/kvm för kontorsdelen och 5.500 kr/kvm för lokaler i centrumverksamhetsdelen. Byggnationens start planeras till våren 2017 och beräknas pågå fram till sommaren 2019. Kvarteret Priorn certifieras enligt LEED och ambitionen är nivå Platinum.

 

Fakta

Det var i december år 2012 som Vasakronan köpte NCC:s projekt för 1,2 Mdr kr, om cirka 12.000 kvm galleria i Triangeln, Malmö, med cirka 400 garageplatser och 4.700 kvm kontorslokaler. En galleria som har integrerats med Vasakronans befintliga galleria omfattande totalt cirka 33.000 kvm butiksytor.