4 juni 2023
måndag, 28 november 2016 18:38

Serneke och NREP säljer byggrätter vid Karlatornet

Skrivet av 
alt

Karlastaden i Göteborg kommer totalt att innehålla cirka 2.000 bostäder.

 

Via det gemensamt ägda projektbolaget Karlastaden Holding AB, påbörjar Serneke och NREP inom kort försäljning av fyra bostadsbyggrätter bredvid det planerade 240 m höga Karlatornet på Lindholmen i Göteborg. Sedan tidigare har Hemsö och Robert Dicksons Stiftelse förvärvat två byggrätter i området. JLL Capital Markets är rådgivare för genomförandet av transaktionerna.

 

Byggrätterna ligger i utvecklingsområdet Karlastaden i Göteborg och avser flerbostadshus med höjder mellan 16 och 43 våningar. Byggrätterna omfattar totalt cirka 94.000 kvm ljus BTA för bostäder vilket innebär cirka 1.000 nya lägenheter.

 

Sernekes och NREPs gemensamma projektbolag fortsätter att äga och utveckla området.

 

– Det gemensamma bolaget ska finansiera den fortsätta utvecklingen av Karlastaden genom att utnyttja övervärdet i projektet samt intäkter från försäljning av byggrätter, bostäder och kommersiella fastigheter. Detta är ett viktigt steg på vägen mot att bygga en av Sveriges modernaste och mest spektakulära stadsdelar, säger Patrik Lindström, vd Serneke Projektutveckling.

 

Karlastaden blir en blandstad med totalt cirka 2.000 lägenheter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera på sammanlagt omkring 275.000 kvm.