4 juni 2023
måndag, 28 november 2016 18:13

Magnolia och Slättö i ramavtal om 5 Mdr

Skrivet av 
alt

Fredrik Lidjan, vd Magnolia, och Johan Karlsson, vd Slättö.

 

Magnolia Bostad har tecknat ramavtal med Slättö, vilket innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 Mdr kr, vilket succesivt kan komma att öka till 14 Mdr kr.

 

Projektportföljen, som är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen. omfattar 13 projekt om 450.000 kvm ljus BTA, motsvarade cirka 7.000 lägenheter. Samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt.

 

Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

 

Drygt hälften av projekten finns redan i Magnolias befintliga portfölj medan resterande är ej ännu förvärvade potentiella byggrätter.

 

Enligt överenskommelsen ska Magnolia ansvara för att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus och parterna har så långt som möjligt fastställt de ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkoren för projekten.

 

Ramavtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning och är villkorat av att Slättö erhåller erforderlig finansiering.

 

Pangea Property Partners har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Slättö, medan Wigge & Partners har agerat legal rådgivare åt Magnolia Bostad.