23 april 2021
fredag, 04 november 2016 16:39

Catella ökade vinsten till 299 Mkr

Skrivet av 
alt

Knut Pedersen, vd för Catella.

 

Under årets nio första månader ökade Catella vinsten efter skatt till 299 Nkr (144), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 235 Mkr (120), motsvarande 2,87 kr (1,47) per aktie.

 

Nettoomsättningen steg till 1.401 Mkr (1.287), varav 1.033 Mkr (894) från verksamhetsområdet Asset Management and Banking och 388 Mkr (402) från Corporate Finance. Rörelseresultatet förbättrades till 177 Mkr (150) och resultatet före skatt ökade till 417 Mkr (178). Det egna kapitalet ökade till 1.534 Mkr (1.232), motsvarande 18,75 kr (15,07) per aktie.

 

Under perioden medverkade Catella i fastighetstransaktioner för 33,8 Mdr kr (32,9), fördelat mellan Sverige 12,2 Mdr kr (14,6), Frankrike 10,5 Mdr kr (10,8) och Tyskland 2,0 Mdr kr (1,9).

 

Inom Asset Management and Banking ökade det förvaltade kapitalet till 148,3 Mdr kr (137,9).

 

– Under tredje kvartalet ökade Catellas totala intäkter med fem procent och det var främst hänförligt till affärsområdet Banking. Våra fasta intäkter är högre tack vare ökat förvaltat kapital, vilket skapar en stabilare intjäning och möjlighet till högre framtida resultatbaserade intäkter, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.