25 juli 2021
torsdag, 18 augusti 2016 15:45

CA Fastigheter köper Gasverket i Djurgårdsstaden

Skrivet av 
alt
Visionsbild för det nya Gasverket som ett centrum i Norra Djurgårdsstaden.

 

alt

Byggrätterna omfattar i Gasverket, i såväl gamla som nya byggnader, totalt mellan 80.00 och 90.000 kvm.

 

 

alt

Gasverket idag. Foto: Benjamin Lindén.

 

alt

Karta över Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.

 

CA Fastigheter AB har, via ett dotterbolag, förvärvat majoriteten av aktierna i ett bolag innehållande rättigheterna och markreservationerna till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden Stockholm. Säljare är JR Kvartersfastigheter. Förvärvet är i vissa delar villkorat.

 

Parterna ska tillsammans utveckla projektet i samförstånd med Stockholm Stad.

 

Gasverket är tänkt som ett centrum för handel, kultur, och service i Norra Djurgårdsstaden. Projektet innehåller även bostäder. Samtliga detaljplaner förväntas ha vunnit laga kraft senast under 2018 och komma att innehålla byggrätter, i såväl gamla som nya byggnader, om totalt mellan 80.000 och 90.000 kvm.

 

När JR Kvartersfastigheter vann markanvisningen i september 2013 besegrade bolaget bland annat Atrium Ljungberg.

 

Gasverket ligger i hjärtat av ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, beläget i Hjorthagen mellan Nationalstadsparken, Värtan och Gärdet i Stockholm.

 

När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer stadsdelen att rymma 12.000 bostäder och 30,000 nya arbetsplatser, vilket gör det till en viktig stadsdel i ett snabbt växande Stockholm.

 

Bygget kan komma att påbörjas i takt med att de olika detaljplanerna inom området vinner laga kraft.

 

– Det är med stor ödmjukhet vi går in i Gasverksprojektet med tanke på dels att det är en viktig del i en ny och stor stadsdel och dels en utmaning i form av att förvalta den unika miljön präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur. Tillsammans med Stockholm Stad är vi dock övertygade att vi och JR Kvartersfastigheter kommer skapa ett fantastiskt projekt, säger vd Johan Damne, vd CA Fastigheter.

 

– Vi är glada över att ha fått in CA Fastigheter AB som en stark och erfaren partner i projektet och ser fram emot att fortsätta utveckla Gasverket, vilket vi arbetat med under lång tid, för att skapa en ny spännande stadsdel”, säger Nicklas Jungberg, vd, JR Kvartersfastigheter.

 

– Förvärvet av Projekt Gasverket ligger helt i linje med vår strategi att öka närvaron i Stockholm, såväl inom fastighetsutvecklingsprojekt som ökning av vår långsiktiga fastighetsportfölj. JR Kvartersfastigheter har tillsammans med Stockholms Stad såhär långt utvecklat projektet på ett fantastiskt sätt. Vi hoppas naturligtvis att vi kan bidra till projektet med vår erfarenhet men framförallt tillse att genomföra projektet, tillägger Johan Damne.