5 augusti 2021
torsdag, 18 augusti 2016 13:26

Akademiska Hus bygger bostäder på KTH

Skrivet av 
alt

Nu byggstartar i Akademiska Hus i egen regi 230 studentbostäder med plats för 400 studenter på KTH i Stockholm. Bild: Utopia Arkitekter

 

Den 8 september startar Akademiska Hus bygget av 230 studentbostäderna på KTH för att stärka universitetshuvudstaden Stockholm. Totalt kommer bostäderna rymma 400 studenter eftersom projektet planeras både för traditionella enrumslägenheter men också för så kallade ”duolägenheter” där en bostad kan delas av två personer.

 

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för lärosätenas framtida attraktionskraft. Studentbostäderna byggs på Teknikringen 37 vid Operahögskolan på KTH Campus.

 

Första gången Akademiska Hus sålde mark på campus var när Byggvesta fick uppföra 365 studentbostäder i Linköping 2005/2006. Men sedan några år tillbaka har Akademiska Hus erhållit ett uppdrag från regeringen att i egen regi uppföra studentbostäder.

 

Genom att sälja eller arrendera ut mark till andra aktörer har Akademiska Hus redan medverkat till att mer än 8.000 studentbostäder byggs på campus runt om i landet.

 

Under det historiska första spadtaget för studentbostäder och med Akademiska Hus som byggherre den 8 september talar Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm, Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholm, Eva Malmström Jonsson, prorektor, KTH och Veronica Sällemark, ordförande SSCO.