25 juli 2021
onsdag, 17 augusti 2016 16:37

Svenska Bostäder bygger hyresrätter i Blackeberg

Skrivet av 
alt

Svenska Bostäder planerar att bygga tre nya bostadshus längs Björnsonsgatan i Blackeberg – två punkthus med nio våningar och ett lamellhus med fyra bostadsvåningar. Husen ska innehålla totalt cirka 95 hyreslägenheter.

 

Den 22 augusti hålls samrådsmöte om ett förslag till tre nya hus i stadsdelen Blackeberg där Svenska Bostäder planerar att uppföra 95 hyresrätter. Förslaget visas under tiden 16 augusti - 13 september. Planerad byggstart är år 2018.

 

Blackeberg är en tunnelbaneförort i Bromma stadsdelsområde, byggd huvudsakligen på 1950-talet i kuperad terräng. Området är bebyggt med en tydlig struktur av lamellhus i de centrala delarna, punkthus kring Björnsonsgatan, stjärnhus öster om området samt radhus i utkanterna.

 

För att komplettera bebyggelsen i Blackeberg föreslås i detaljplanen att Svenska Bostäder bygger tre nya bostadshus längs Björnsonsgatan – två punkthus med nio våningar och ett lamellhus med fyra bostadsvåningar. Husen ska innehålla totalt cirka 95 hyreslägenheter.

 

Målsättningen är att placera husen varsamt i den kuperade terrängen så att staden kan behålla den lummiga karaktären i området. Marken mellan husen bevaras som ett brett, öppet parkstråk med en allmän gångväg. Projektet kan bidra till en ökad trygghet genom att otrygga delar av parkområdet nu bebyggs.

 

Planområdet i Blackeberg, Bromma stadsdelsområde består av fastigheterna Blackeberg 2:1 och Greken 1. Området begränsas av kvarteren Engelsmannen 5, Engelsmannen 6, Greken 1 och Björnsonsgatan.