5 augusti 2021
tisdag, 16 augusti 2016 18:56

Stark befolkningstillväxt för Stockholm

Skrivet av 
alt

Jessica Andersson, avdelningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting.


Av Thomas Mattsson

 

Stark befolkningstillväxt utmärker Stockholm vid en europeisk jämförelse, enligt Stockholms Handelskammare. Antalet invånare i huvudstaden väntas öka med 11 procent fram till 2020.

 

Det innebär att det kommer att finnas 1.012.488  invånare i Stockholm år 2020. Därmed växer staden snabbast inom EU. Köpenhamn väntas få 10,3 procent fler boende under samma tid och Oslo ska öka i population med 7,9 procent.

 

Sverige kommer att behöva 710.000 bostäder på 10 års sikt, enligt Boverkets prognoser. Behovet är självfallet störst i Stockholm och de andra storstäderna.

 

– Våra beräkningar visar att det demografiska bostadsbehovet motsvarar 9.000-16.000 nya bostäder per år fram till 2030 i Stockholms län. Den faktiska byggtakten kan dock vara annorlunda, eftersom den bland annat beror på hur människor kan finansiera sitt boende och vilka förutsättningar som bygg- och fastighetsbolagen har för att bygga fler bostäder, säger Jessica Andersson, avdelningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting.

 

Priserna på bostäder har minskat något sedan Riksbanken och Finansinspektionen lyckades få igenom lånetak, krav på omedelbar amortering och hårdare villkor för beviljande av bostadslån. Och priserna kan sjunka ytterligare.

 

Ja, bostadspriserna har ökat något kopiöst de senaste 15 åren. Det är en utveckling som inte är långsiktigt hållbar, enligt Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi på KTH.

 

Stockholms Handelskammare menar att ekonomin i Stockholms län uppvisar den lägsta takten på tre år. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2016 minskar från 101,8 till 100,7. Ekonomin är fortfarande starkare än normalt, men vi ser en avmattning, enligt Handelskammaren.

 

– Och vi vet att byggtakten på bostäder följer konjunkturen ganska väl, betonar slutligen Jessica Andersson.