22 juni 2021
onsdag, 06 april 2016 15:28

Valad Europe gör sitt första förvärv med VNRP

Skrivet av 
alt

Mikael Arne Fogemann, Head of Nordics på Valad Europe.


Valad Europe köper fyra regionala köpcentrum i Sverige och lanserar därmed av Valad Nordic Retail Partnership (VNRP). Fastigheterna är belägna i Örnsköldsvik, Karlskoga, Nyköping och Mjölby och omfattar sammanlagd en detaljhandelsyta om cirka 50.000 kvm. Säljare är Cornerstones fond Nordic Retail Fund. Parterna har kommit överens om att köpeskillingen ska vara konfidentiell.
    

VNRP, ett partnerskap mellan Valad Europe och en privat kapitalinvesterare, inriktar sig på ledande etableringar belägna i starka regionala städer runt om i Norden med huvudsaklig fokus på Sverige. MAQS Advokatfirma har varit rådgivare för Valad Europe vid förvärvet.
    

– Vi valde den här högavkastande portföljen för att bygga upp Valad Nordic Retail Partnership, därför att den kombinerar bra kvalitetsfastigheter på starka regionala lokaliseringar med en differentierad inkomstprofil, säger Mikael Arne Fogemann, Head of Nordics på Valad Europe.
    

Han räknar med att förutsättningarna är goda till att öka köpcentrumens värde och intäkter genom målinriktade förvaltningsaktiviteter och tillägger att VNRP vill ökan investeringarna på den nordiska marknaden.
    

– Vi har ett kapital på omkring 300 MEUR att investera, och under föregående år avslutade vi transaktioner där för cirka 150 MEUR, säger Fogemann.
    

Enligt Christian Bearman, Head of Corporate Development och Private Equity hos Valad Europe, gör kombinationen av förmånligt prissatta tillgångar och ekonomiska prognoser som förutsäger cirka 2 procent tillväxt under de kommande 12 månaderna, och KPI-indexjusterade hyror, att det är möjligt att uppnå tvåsiffriga IRRs/internräntor för partnerskapet.