28 mars 2023
onsdag, 09 december 2015 18:58

SSM anställer Widlund som projektchef

Skrivet av 
alt

                                                                                                                    

Komplexiteten i SSM:s stora projekt ställer ökade krav på avancerad kunskap inom sanering, mark och grundläggningsfrågor. Bolaget har därför upprättat en ny befattning, Projektchef Mark, och har därför rekryterat Martin Widlund (bilden), som kommer närmast från Sh Bygg.

 

Martin Widlund har en mångårig erfarenhet av nyproduktion av fastigheter, komplexa markentreprenader samt en gedigen affärsbakgrund. I tidiga skeden kommer han att säkerställa att SSM:s förvärv och projekteringar optimeras om rådande markförutsättningar, bistå projekten med upphandling av entreprenörer samt stötta produktionen under projektens genomförande.