29 januari 2023
måndag, 30 november 2015 14:08

Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen

Skrivet av 
alt

                                                                                                                     
Hemfosa fortsätter att säkerställa kompetensförsörjningen i alla led. Nu förstärks transaktionsavdelningen med nyligen tillträdde Johan Åsander (bilden t v), tidigare på Fastighets AB Förvaltaren, och Johan Rosén (t h) från Leimdörfer Fastighetsmarknad AB. Båda börjar arbeta på Hemfosa efter årsskiftet.
    

– Johan Rosén och Johan Åsander utgör tillsammans ett starkt tillskott till vår transaktionsavdelning. Vi är glada att kunna förstärka teamet med två så kompetenta medarbetare, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa Fastigheter.