29 januari 2023
torsdag, 26 november 2015 14:35

Engström ordförande för nya NCC Housing

Skrivet av 
alt

                                                                                                                        

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström (bilden), Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

 

Tidigare i november blev det klart att Joachim Hallengren blir vd och Ann-Sofie Danielsson blir CFO för NCC:s bostadsutvecklingsverksamhet, NCC Housing, från årsskiftet. Verksamheten läggs i ett dotterbolag för att kunna agera som ett självständigt bolag och förberedas för en börsintroduktion. Hallengren är idag affärsområdeschef för Housing och Danielsson är CFO för NCC. Ny CFO och medlem i koncernledningen för NCC blir Mattias Lundgren, som idag är chef för Business Control inom koncernen med ansvar bland annat för Mergers & Aquistions och strategi

 

– Genom att tillsätta en extern styrelse för Housing tar vi ytterligare ett steg mot den planerade särnoteringen. Styrelsen i Housing kommer tillsammans med VD, CFO och övriga ledande befattningshavare i Housing att ha en viktig roll i förberedelserna för en framtid som ett självständigt och börsnoterat bostadsutvecklingsbolag, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

 

Den nya styrelsen i Housing består av:

Carl Engström, ordförande. Född 1977. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Investment Manager Nordstjernan AB sedan 2008 där han även ingår i ledningsgruppen. Tidigare managementkonsult Bain & Co. Vice ordförande Salcomp Oyj.

 

Viveca Ax:son Johnson. Född 1963. Styrelseordförande Nordstjernan AB sedan 2007. Ledamot bl a NCC AB och Rosti Group AB, samt ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och FPG Media.

 

Åsa Hedenberg. Född 1961. Civilingenjör och fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan. Verkställande direktör Specialfastigheter AB sedan 2015. Lång fastighetserfarenhet som bl a VD Huge Fastigheter AB och Uppsalahem AB samt olika roller inom AP Fastigheter och Skanska. Ledamot fullmäktige, Stockholms Handelskammare och ordförande valnämnden, Byggherrarna.

 

Samir Kamal. Född 1965. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Fristående affärsman och tidigare partner EQT Partners och IK Investment Partners där han bland annat har varit involverad i investeringarna i Myresjöhus AB och i HusCompagniet A/S. Ledamot Granngården AB, TitanX AB, Save-by-Solar Sweden AB och Stiftelsen Industrifonden.

 

Magnus Rosén. Född 1962. Civilekonom, Linköpings Universitet och MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör Ramirent Oyj sedan 2009 och tidigare erfarenhet som bl a VD Sverige BE Group AB och VD Cramo Skandinavien. Ledamot LLENTAB AB.

 

Anna Wallenberg. Född 1975. Civilekonom, Uppsala Universitet. Drift & Försäljningsdirektör Kronans Apotek sedan 2012. Tidigare erfarenhet som strategikonsult Accenture AB.