29 januari 2023
onsdag, 25 november 2015 18:23

Hans Biörck blir ordförande i Skanska

Skrivet av 
alt

                                                                                                                     

Valberedningen i Skanska föreslår att Hans Biörck (bilden) väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 6 april 2016. Skanskas nuvarande styrelseordförande Stuart Graham har tidigare meddelat valberedningen att han inte står till valberedningens förfogande inför årsstämman 2016.

 

Hans Biörck, 64, var mellan 2001 och 2011 CFO på Skanska, och innan det var han bland annat CFO på Autoliv och Esselte. Hans är idag styrelseledamot i bland annat Trelleborg AB, LKAB AB och Bure Equity AB.

 

Valberedningen i Skanska fortsätter nu sitt arbete och dess fullständiga förslag kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle i samband med kallelsen till årsstämman