29 januari 2023
tisdag, 17 november 2015 11:44

Sandell blir hållbarhetschef på Kungsleden

Skrivet av 
alt

                                                                                                                
Kungsleden tar nu ett tydligare grepp om hållbarhetsarbetet genom att samla ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor under en gemensam hållbarhetschef. Uppdraget att ta ett samlat ansvar för miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald och hälsa & säkerhet går till Maria Sandell (bilden), som idag är miljöchef på Kungsleden.
    

– Nu ökar vi vårt fokus på hållbarhet genom att ge Maria ett helhetsansvar för dessa frågor. Vi ska ligga i framkant och vara en bra samarbetspart till våra kunder när det gäller miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald och hälsa/säkerhet. Dessa områden berör hela samhället och därför är det extra viktigt att vi som långsiktig fastighetsägare tar ett helhetgrepp, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO på Kungsleden.