6 december 2022
torsdag, 05 november 2015 12:33

Bredberg blir uthyrningschef på Kungsleden

Skrivet av 
alt

                                                                                                               
Kungsleden ökar fokus på nyuthyrning och utser Lena Bredberg (bilden) till uthyrningschef. Hon arbetar sedan ett par år tillbaka med fastighetsutveckling inom Kungsleden och tillträder sin nya roll vid årsskiftet. Tidigare har hon bland annat varit uthyrningschef på GE Capital Real Estate samt arbetat på JLL och Skandia Fastigheter.
    

Lena Bredberg ska i sin nya roll att ansvara för den långsiktiga och strategiska bearbetningen av hyresmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Eskilstuna, samt andra prioriterade städer. Hon ska leda, koordinera och stödja uthyrningsgruppen i deras arbete att hitta rätt kunder till vakanta lokaler.
    

Kungsleden har under året höjt kvaliteten på sin fastighetsportfölj och når före årets slut ett fastighetsvärde om 27 Mdr kr, varav mer än 40 procent i Stockholm.