3 december 2022
måndag, 07 september 2015 19:37

Ann Grevelius till styrelsen i Oscar Properties

Skrivet av 
alt

                                                                                                                  

Oscar Properties håller en extra bolagsstämma onsdagen den 30 september då bolaget ska välja ny styrelseledamot efter Jeanette Bonnier, som har meddelat valberedningen att hon önskar avgå från styrelsen. Valberedningen föreslår att Jeanette Bonnier ersätts av Ann Grevelius (bilden) för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Grevelius är partner vid GP Bullhound. Hon har även styrelseuppdrag för Prisma Financial Tech AB och är medlem av Inter Search AB:s advisory board.

 

Inför den extra stämman föreslår valberedningen vidare att styrelsen även framgent ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, och med Jakob Grinbaum som ordförande. Efter valet består styrelsen av Jakob Grinbaum, Oscar Engelbert, Johan Thorell, Lennart Loftman, Staffan Persson och Ann Grevelius.