3 december 2022
fredag, 04 september 2015 17:55

Catella rekryterar affärsdrivare

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                     

Catella förstärker den nordiska fastighetsrådgivningen med sju nya affärsdrivande projektledare och analytiker till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Carl Wingmark (bilden t h) och Magnus Lange (bilden t v) har knutits till verksamheten i Stockholm och kommer båda att arbeta i seniora, affärdrivande roller.

 

Wingmark har närmare 15 års erfarenhet från fastighetstransaktioner- och rådgivning och kommer närmast från PwC, där han har haft flera ledande roller inom PwC:s fastighetsrådgivning.

 

Lange har mer än 20 års erfarenhet av fastighetstransaktioner med såväl nationella som internationella investerare och kommer närmast från rollen som Sverigeansvarig på Cushman&Wakefield.

 

Vidare har Gustaf Kullenberg, tidigare på Nordea Corporate Finance och Marco Nilsson, Cass Business School i London anställts som analytiker i Stockholm. Dessutom förstärker Jesper Greitz, doktor i fysik, Catellas researchavdelning.

 

I augusti började Erik Sveder, nyexaminerad civilekonom med inriktning mot finans, som analytiker på Catellas Göteborgskontor, medan Filip Hansson, nyexaminerad civilingenjör i lantmäteri med specialisering inom fastighetsekonomi, anställdes som analytiker i Malmö.

 

– Vi förstärker vår Corporate Finance med nya medarbetare i affärsdrivande roller för att möta en ökad efterfrågan både av kapitalmarknadsrelaterad rådgivning och transaktionsrådgivning. Transaktionsmarknaden är lika stark som förra året och vi ser många initiativ relaterade till kapitalmarknaden. Dessutom är intresse från internationella investerare stort både i Sverige och runt om i Norden. Vår ambition är att genomföra ytterligare rekryteringar under hösten, säger Jesper Bo Hansen, affärsområdeschef för Catellas Corporate Finance i Norden.