20 mars 2023
torsdag, 19 februari 2015 20:12

HEBA stärkte driftnetto med 8 procent Utvalda

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, vd HEBA.

 

HEBA har fortsatt att växa i Stockholm. Under 2014 steg värdet på bolagets 62 (60) fastigheter till cirka 5,3 Mdr kr (4,9), totalt omfattande 3.138 lägenheter (2.997), med en större uthyrbar area om cirka 220.000 kvm (208.000).  Totalt investerande bolaget 311 Mkr i sina fastigheter under året.

 

HEBA är ett projektutvecklande bolag med tre nybyggnadsprojekt, omfattande totalt 315 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, Gubbängen och Flemingsberg.

 

Därutöver arbetar bolaget tillsammans med Akademiska Hus med en detaljplan för att uppföra 410 student- och gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna.

 

Under 2014 stärkte bolaget driftnettot med 8 procent till 162,6 Mkr (150,0) på grund av energieffektiviseringar och en snöfattig vinter. Investeringar har lett till högre intäkter och den låga räntan har påverkat finansnetto positivt.

 

Hyresintäkterna steg till 267,3 Mkr (247,8) på grund av färdigställd nyproduktion i Annedal och fastställda hyreshöjningar. Detta ledde till att förvaltningsresultat ökade till 102,7 Mkr.

 

Under året steg de totala skulderna till 2.483 Mkr (2.280) med resultatet att de finansiella kostnaderna endast steg till –44,0 Mkr (-40,0) samtidigt som soliditeten blev höga 53,3 procent (56,5) med en stark räntetäckningsgrad om 3,3 gånger (3,4).

 

Värdeökningen på fastigheterna blev 114,3 Mkr (118,9), medan värdeförändringen på räntederivaten ökade till -55,9 (21,0), vilket i sin tur resulterade av vinsten efter skatt sjönk till 125,7 Mkr (183,8).

 

HEBA höjer utdelningen till 1,30 kr (1,20) per aktie. SF