19 maj 2022
måndag, 09 februari 2015 18:26

NP3 anställer Linton som IR-chef

Skrivet av 
alt

                                                                                   

NP3 Fastigheter har utsett Carl Linton (bilden) till ny chef för investor relations. Han kommer sitta i bolagets ledningsgrupp och rapportera till vd Andreas Nelvig. Nuvarande chefen för investor relations, Bertil Ternert, kommer att kvarstå inom bolaget och arbeta parallellt med Linton till och med juni 2015.

 

Carl Linton kommer närmast från noterade konsultbolaget Acando där han arbetat sedan 2011 med ansvar för IR. Han är certifierad inom investerarrelationer av Swedish Investor Relations Association som är en del av Sveriges Finansanalytikers Förening.