19 maj 2022
torsdag, 05 februari 2015 17:00

A-C Johansson, ny kommunikationschef på Scandic

Skrivet av 
alt

                                                                                                    

Ann-Charlotte Johansson (bilden), 46 år, har varit verksam inom kommunikationsområdet i drygt 20 år, varav merparten i ledande positioner samt som rådgivare inom framförallt företags-, hållbarhets- och kriskommunikation samt Investor Relations.

 

I rollen som kommunikationsdirektör på Scandic Hotels kommer Ann-Charlotte Johansson att ansvara för intern och extern kommunikation inom bolaget, vilket även omfattar PR, kriskommunikation och finansiell kommunikation.

 

– Ann-Charlotte har en bred och gedigen bakgrund som ledare och rådgivare inom kommunikation. Genom Ann-Charlotte kan vi bygga upp ett starkt koncerngemensamt kommunikationsteam. Den erfarenhet, det kunnande och nätverk som Ann-Charlotte tar med sig blir ett viktigt bidrag i Scandics arbete framåt, säger Frank Fiskers, vd & koncernchef för Scandic.

 

Han fortsätter:

– Det bolag som bildades 1963 i Laxå är idag ett bolag med 14 000 medarbetare och verksamhet i sju länder. Scandic har en särställning på den nordiska hotellmarknaden. Det är med stor glädje som jag tar mig an rollen att fortsätta utveckla bolagets kommunikation för en intressant resa även framöver, säger Ann-Charlotte Johansson.

 

Ann-Charlotte Johansson tillträder sin tjänst under början av 2015.