20 mars 2023
torsdag, 18 december 2014 14:43

Vasakronan först med LEED Volume

Skrivet av 
alt
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.


Under 2013 bestämde sig Vasakronan, som första företag i Europa, att certifiera sitt befintliga fastighetsbestånd med LEEDs volymprogram. Det ambitiösa målet var att 50 procent av beståndet skulle vara godkänt vid utgången av 2014. Häromdagen kom godkännandet som innebär att Vasakronan överträffar målet.

 

– Med beslutet att certifiera med LEEDs volymprogram skruvade vi upp tempot rejält 2014. Det innebär att vi som första företag i Europa har kunnat certifiera 48 av våra befintliga fastigheter på mycket kort tid. Det har sparat oss både arbete och pengar, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

Miljöcertifieringen stärker Vasakronans miljöarbete och ger tydliga affärsmässiga fördelar. Sedan 2009 har företaget till exempel minskat energianvändningen i fastigheterna med 30 procent. Det motsvarar en årlig besparing om drygt 100 Mkr per år och 2013 låg energianvändningen 47 procent under branschsnitt. Sedan 2008 är fastighetsdriften dessutom klimatneutral.

 

Nu är 53 procent av beståndet miljöcertifierat och under 2015 ska ytterligare 50 fastigheter certifieras med LEED. Målet för 2015 är 80 procent certifierade fastigheter.

 

– De affärsmässiga fördelarna är uppenbara. En miljöcertifiering på den här nivån är ett bevis för att även äldre byggnader kan stå sig väl i konkurrensen med nyproduktion som ju alltid är miljöcertifierad. Det ger både ett försprång i förhållande till våra konkurrenter och höjer värdet på vårt fastighetsbestånd, fortsätter Wirdenius.

 

Vasakronans miljöarbete har även banat väg för en helt ny produkt på finansmarknaden, de gröna obligationerna. 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har företaget gjort ytterligare två emissioner. De gröna obligationerna finansierar fastighetsinvesteringar som är miljömässigt hållbara och efterfrågan på de gröna obligationerna är stor.

 

– Ja, de blir snabbt fulltecknade. De gröna obligationerna ger finansmarknaden nya möjligheter samtidigt som vi breddar vår investerarbas. Dessutom leder det till en mer hållbar samhällsutveckling. Alla vinner, avslutar Fredrik Wirdenius.