29 januari 2023
tisdag, 25 november 2014 21:22

Stark bostadsförsäljning för NCC

Skrivet av 
alt
Peter Wågström, vd NCC.

 

På NCCs kapitalmarknadsdag igår framkom att bolaget hittills i år (fram till den 21 november) har sålt 3857 (3235) bostäder till privatkunder. Den starka försäljningen har medfört att NCC startat ytterligare bostadsprojekt. Sedan utgången av september har bolaget byggstartat 634 bostäder.

 

– Det är glädjande att vi redan nu har överträffat hela förra årets starka bostadsförsäljning. Marknadsförutsättningarna är bra på de flesta av våra stora marknader, som Tyskland, Ryssland och Sverige. En stor del av höstens starter har skett på dessa marknader, men vi har också startat projekt i Norge, Danmark och Finland, meddelade Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing.

 

NCC:s koncernchef Peter Wågström kommenterade strategin som gäller till och med 2015 samt upprepar de marknadsutsikter som framkom vid den senaste kvartalsrapporten den 24 oktober. Han menade att efterfrågan på bostadsentreprenader är god men uppskjutna satsningar på infrastruktur skapar oro framåt.

 

NCC Construction Swedens orderingång för januari-oktober ökade till 20,0 Mdr kr (16,5) och orderstocken den 31 oktober uppgick till 20,0 Mdr kr (16,7). Svante Hagman affärsområdeschef, NCC Construction Sweden, rapporterade att det, trots att bolaget har stärkt sin position, tar det längre tid för orderingången att omvandlas till omsättning, vilket har inneburit en låg upparbetning.

– Vi har också byggt upp en organisation för att kunna vara konkurrenskraftiga på de kommande infrastruktursatsningarna. Det medför att vi har extra kostnader i anbudsarbetet. Vi har ny organisation sedan årsskiftet och har initierat ett antal åtgärder på kort och lång sikt för att få upp lönsamheten men det kommer ta ett antal kvartal före det ger synlig effekt, säger han.

 

På kapitalmarknadsdagen berördes även den danska byggmarknaden, som totalt sett förväntas vara stabil under 2015 med investeringar i nivå med 2014. Dessutom konstaterades att bostadsmarknaden förväntas växa i Köpenhamn och Århus.

 

– Vi förväntar oss att den offentliga efterfrågan fortsätter att vara stark 2015. Det finns en ökad fokus i Danmark på energirenovering, klimatanpassningar och infrastruktur, sa Klaus Kaae, affärsområdeschef NCC Construction Denmark.