29 januari 2023
måndag, 24 november 2014 18:37

Låga hyror i Frihamnen, Göteborg

Skrivet av 
alt
De flesta nya bostäder i Frihamnen i Göteborg kommer hyras ut för cirka 1000 kr per kvm och år.

 

Cirka åtta team, som ska bygga tät, blandad och nära storstad i centralt belägna Frihamnen i Göteborg, garanterar 500 nyproducerade hyreslägenheter till låg hyra i minst 15 år. Målet är att hälften av dessa ska kosta 1 000 kr per kvm och år.

 

Vision Älvstaden är utgångspunkt för utvecklingen av området, vilket bland annat innebär en tydlig satsning på social hållbarhet och bostäder för alla. I den första markanvisningen söktes därför kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med staden kan vara med och forma området och som har en tydlig vilja att uppnå visionen. Tanken att aktörerna själva, genom nya affärsmodeller, ska erbjuda hälften av alla hyresrätter till en långsiktigt garanterad låg hyra, som är mycket lägre än normal nyproduktionshyra.

 

Markanvisningen är den första av flera anvisningar för etapp 1 och omfattar totalt cirka 1500 lägenheter och 1000 arbetsplatser.

 

– Intresset har varit rekordstort. Vi är alldeles överväldigade över gensvaret och kvaliteten i ansökningarna. Totalt har 64 ansökningar kommit in till Fastighetskontoret, vilket är många gånger fler än vanligt, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling AB.

 

Följande åtta aktörer föreslås av bedömningsgruppen inleda utvecklingen av Frihamnen:

1. Hauschild + Siegel Architecture – Mindre aktör med uppmärksammade projekt i form av ”urbana villor” och brukarsamverkan. Fokus på arkitektonisk kvalitet och lösningar på hur bebyggelsen kan möta vattnet.

2. Botrygg Göteborg AB – Medelstor aktör med spännande konceptidéer som bygger hyresrätter, bostadsrätter, men också bogemenskaper.

3. Magnolia Bostad AB – Ny aktör på göteborgsmarknaden. Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.

4. Rikshem AB – Ett av landets största bostadsbolag som ska bidra till volym, tempo och kvalitet. Bygger lika många bostadsrätter som hyresrätter och får särskilt ansvar för frågor kring byggkostnader och hyresnivåer.

5. JR Kvartersfastigheter – Kan ta ett helhetsgrepp om handel och bottenvåningar. Erfarenhet av komplex stadsutveckling, ägande och förvaltning.

6. NCC AB – Bred erfarenhet både på den nationella och internationella marknaden. Ska fokusera på kontor och andra verksamheter i kombination med bostäder.

7. Förvaltnings AB Framtiden samt 8. Göteborgs Lokaler och P-bolaget ska lägga tonvikt på hyresrätter, integrationsfrågor, sociala åtaganden samt mobilitetsfrågan.

 

Framtidenkoncernen ska få 40 000 kvm BTA för hyresrätter och 20 000 kvm för bostadsrätter, vilket motsvarar cirka 540 hyresrätter, 270 bostadsrätter och 1 000 kvm BTA lokalyta i bottenvåningar.

 

Framtiden föreslås få en ledande roll i Frihamnskonsortiet med ett särskilt uppdrag att bidra med kunskap kring frågor rörande integration och sociala åtaganden.

 

Under 2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart ske. Då är det också dags för fler aktörer att komma med i arbetet med att utveckla Frihamnen.