29 januari 2023
onsdag, 19 november 2014 20:38

Fortsatta framsteg för CLS Holdings

Skrivet av 
alt

CLS Holdings har nyligen färdigställt Spring Mews i centrala London. Projektet omfattade 378 studentlägenheter samt Staybridge hotel med 93 rum.

 

Sedan halvårsskiftet har CLS Holdings gjort framsteg på en rad områden. Investeringsverksamheten har levererat i linje med, eller över, förväntningarna och finansieringskostnaderna var fortsatt mycket låga. Den vägda genomsnittliga kostnaden för skulderna är en av de lägsta i fastighetssektorn med 3,72 procent (3,73). I augusti färdigställdes utvecklingsprojektet Spring Mews om 21000 kvm i centrala London – i tid och enligt budget. Här är samtliga 378 studentbostäder uthyrda och i december öppnar Staybridge hotel med 93 rum. Nu i november färdigställer CLS projektet Clifford’s Inn om 3400 kvm moderniserade kontorsytor och åtta nya lägenheter.

 

Fram till dags dato har vakansnivån i CLS fastigheter i London minskat till rekordlåga 3,1 (3,5 vid halvåsskiftet) och i bolagets franska portfölj minskade vakansen till 6,4 procent (7,1). Vakansen i koncernens enda direktägda fastighet i Sverige, Vänerparken, är oförändrat låga 0,6 procent av hyresvärdet, och i bolagets tyska portfölj steg vakansen något till 1,8 procent (1,5). Efterfrågan från befintliga och potentiella kunder betecknas som stabil, med stigande hyresnivåer i framförallt London och Frankrike.

 

Sedan den 1 juli har kontrakt om 7017 kvm av löpt ut eller blivit lediga, varav 6265 kvm har hyrts ut eller förnyats och 2125 kvm tagits bort från marknaden och lagts till i utvecklingsportföljen. Av koncernens intäkter är drygt 60 procent indexerade och över 73 av hyresgästerna är statliga eller stora företag.

 

Sten Mörtstedt, styrelseordförande i CLS, säger i en kommentar:
– Fortsatta tecken på motståndskraft i den brittiska ekonomin, både i London och på andra håll, bådar gott för CLS. Jag är särskilt glad över att vår vakansgrad har minskat till sin lägsta nivån någonsin, ett resultat av vår framgångsrika strategi i hela Europa. Nyligen började Fredrik Widlund som vd och jag ser fram emot de mervärden som han kommer att ta med till koncernen.