29 januari 2023
onsdag, 19 november 2014 20:34

Citycon säljer sitt köpcentrum i Litauen

Skrivet av 
alt

Nils Styf, investeringschef på Citycon.

 

Citycon har tecknat avtal om att sälja Mandarinas köpcentrum i Vilnius, Litauen. Köpeskillingen uppgår till cirka 12,5 MEUR (116 Mkr) och speglar en premie om nära 10 procent jämfört med senaste värdering enl IFRS. Slutförandet av transaktionen är föremål för ett godkännande av den litauiska konkurrensmyndigheten. Transaktionen beräknas ske före årsskiftet.    

 

Mandarinas, med en uthyrningsbar yta om cirka 7900 kvm, är Citycons enda tillgång i Litauen.

– Avyttringen är i linje med Citycons strategi att fokusera på urbana, livsmedelsförankrade köpcentrum i Norden och Baltikum samt att avyttra en icke-kärnportfölj med mindre detaljhandelstillgångar och köpcentra. Vi känner att det är rätt tid att avyttra denna mindre icke-strategiska tillgång till en bra värdering. Litauen kommer att förbli en strategisk marknad för Citycon även i framtiden, säger Nils Styf, investeringschef på Citycon.