29 januari 2023
onsdag, 12 november 2014 17:36

HSB och Peab ska bygga 600 bostäder i Umeå

Skrivet av 
alt
600 bostäder ska Peab bygga åt HSB i Mariehem, Umeå.

 

HSB och Peab planerar för upp till 600 nya bostäder i Umeå. Bygget ska ske på gemensamt ägd mark i Olofsdal cirka fyra km utanför Umeå centrum och intill den etablerade stadsdelen Mariehem med service och kommunikationer. En av tre detaljplaner för området har vunnit laga kraft och utbyggnaden förväntas pågå under fem till åtta år.

 

– Det känns mycket bra att kunna erbjuda bostäder som kan tilltala både yngre och äldre i en växande stad. De nya lägenheterna kommer att vara tillgängliga med hiss, något som saknas i många flerfamiljshus i Mariehem. Dessutom är omgivningarna fantastiska med strövområden och närhet till universitet och sjukhus, säger Björn Dahlberg, vd HSB Umeå

 

Den första etappen HSB brf Mariehöjd 1 med 60 lägenheter säljstartade i början av november och intresset var stort hos köparna. Brf Mariehöjd 1 är ritat av Sweco och rymmer yteffektiva tvåor och treor som Umeåborna efterfrågar. Första inflyttningen är preliminärt beräknad till hösten 2016.

 

I området finns en efterfrågan på bostäder då det ligger nära stora arbetsplatser som NUS (Norrlands universitetssjukhus) och Umeå universitet, samtidigt som Nydalasjöns rekreationsområde finns inom räckhåll.

 

Peab och HSB sedan tidigare med bostäder på Sandåkern i Umeå.