29 januari 2023
tisdag, 11 november 2014 19:56

Castellum och Hemfosa planerar affär om 2 Mdr

Skrivet av 
alt

Henrik Saxborn, Castellum, och Jens Engwall, Hemfosa.

 

alt

I den planerade affären ingår bland annat fastigheten Unaman 8 på Kungsgatan i Växjö.

 

 

alt

Fastigheten Värnamo 14:11 på Jönköpingsvägen i centrala Värnamo ingår i det kommande förvärvet.

 

 

Castellum och Hemfosa Fasigheter förhandlar om en affär i storleksordningen 2 Mdr kr. Förhandlingarna gäller totalt 54 fastigheter, varav 53 idag tillhör Castellums dotterbolag Corallen och en dotterbolaget Eklandia.

 

Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280000 kvm fördelat på samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistikfastigheter belägna i Växjö, Värnamo och Göteborg.

 

Om affären går i lås säljer Castellum hela sitt innehav i Växjö och Värnamo.

 

Hemfosa genomför nu en teknisk, legal och finansiell due diligence av fastighetsbeståndet och parterna räknar med att ett köpeavtal ska kunna ingås senare i november.

 

– Vi söker kontinuerligt tillväxtpotential i vårt fastighetsbestånd. Affären, om den genomförs, innebär en förädling av portföljen och ger fortsatta förutsättningar att leverera tillväxt på lång sikt, i linje med vårt högt ställda mål. Genom affären får Castellum ökade möjligheter till nya investeringar, säger vd Henrik Saxborn.

 

Han tillägger:
 – Castellum kommer fortsätta att utvecklas från samma utgångspunkter som tidigare – med kassaflödesfokus, kundfokus genom lokala organisationer och genom att arbeta med både låg finansiell och operationell risk.

 

För Hemfosas del är det planerade förvärvet är ett led i bolagets tillväxtstrategi, vilket skulle bidra med stabila kassaflöden.