29 januari 2023
fredag, 07 november 2014 22:09

Stark orderingång för Skanska

Skrivet av 
alt
Johan Karlström, vd Skanska.

 

Skanska visade upp resultat för årets första tre kvartal i linje med fjolåret. Vinsten efter skatt blev 2 412 Mkr (2 394), motsvarande en ökning med 1 procent till 5,85 kr (5,81) per aktie. Rörelseresultatet uppgick till 3,5 Mdr kr (3,5) och inkluderade projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,7 Mdr i den latinamerikanska verksamheten. Bolaget ska avveckla byggdelen och sälja drift- och underhållsdelen i denna region för att fokusera på andra marknader där Skanska kommer att ha större närvaro framöver.

 

Orderingången i byggverksamheten ökade till 105,3 Mdr kr (86,5), justerat för valutaeffekter steg orderingången med 19 procent. Under det tredje kvartalet tog Skanska hem ett motorvägskontrakt i Florida, USA, värt 6 Mdr kr och orderstocken ökade till 159,5 Mdr kr (151,4), motsvarande cirka 15 månaders produktion.

 

Utöver storordern i Florida fick Skanska bland annat sjukhusuppdrag om totalt närmare 2 Mdr i USA Riverside Community Hospital utanför Los Angeles samt med Locum för Nya Södertälje sjukhus.

 

Intäkterna ökade 4 procent till 101,6 Mdr kr (97,6) och för byggverksamheten steg intäkterna med 7 procent till 91,8 Mdr kr (85,7). Byggverksamhetens rörelseresultat ökade 20 procent till 3 063 Mkr (2562) och rörelsemarginalen förbättrades till 3,3 procent (3,0).

 

Inom bostadsutvecklingen sålde Skanska 2265 bostäder (2642), där minskningen i huvudsak var hänförlig till de norska och finska marknaderna. Rörelseresultatet minskade till 442 Mkr (446) medan marginalen förbättrades till 7,0 procent (6,4).

 

Under perioden sålde Skanska kommersiella fastighetsprojekt för 5,3 Mdr kr (3,6). Rörelseresultatet för verksamhetsgrenen ökade till 878 Mkr (569) och inkluderade reavinster från fastighetsförsäljningar med 1064 Mkr (789).

 

I balansomslutningen om 91,5 Mdkr kr (87,7 vid årsskiftet) ingick omsättningsfastigheter om 25,9 Mdr (25,8). Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till -10,3 Mdr kr (-8,0), medan de totala nettoinvesteringarna uppgick till 1,8 Mdr kr (2,2).

 

Den räntebärande nettoskulden ökade till -4,2 Mdr kr (+1,0) och det egna kapitalet minskade till 20,3 Mdr kr (21,4), motsvarande en soliditet om 22,2 procent (21,4).

 

Under fredagens börs blev Skanska en vinnare med en uppgång om 3,68 procent. LE