29 januari 2023
fredag, 07 november 2014 22:02

Kraftfull uppgång för Catena

Skrivet av 
alt
Gustaf Hermelin, vd Catena.

 

Catena ökade niomånadersvinsten efter skatt till 310 Mkr (118), motsvarande 12,12 kr (8,76) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på derivat med -91,0 Mkr (0,0) och värdeförändringar på fastigheter med 333 Mkr (33), där merparten avsåg värdehöjning i utvecklingsfastigheten Haga Norra i Solna. Förvaltningsresultatet ökade med 34 procent till 155 Mkr (115).

 

Fastighetsintäkterna ökade med 40 procent till 317 Mkr (227) och driftsöverskottet steg med 54 procent till 242 Mkr (157). Efter uthyrningar under tredje kvartalet om 36000 kvm steg uthyrningsgraden från 87 till närmre 94 procent medan överskottsgraden ökade till 76 procent (69).

 

– Utfallet för de första nio månaderna uppvisar en stigande trend avseende såväl överskottsgrad som uthyrningsgrad och vi ser med förväntan fram emot resultatet av detta i form av ett starkt framtida kassaflöde, säger vd Gustaf Hermelin.

 

Under perioden påbörjade Catena utvecklingen av en logistikfastighet i Sunnanå utanför Malmö, där bolaget har projektmöjligheter i storleksordningen en miljard under kommande år. Vidare köpte Catena logistikfastigheter i Haninge, Nässjö och Kungsbacka för 477 Mkr och investerade 115 Mkr (177) i befintliga fastigheter. Detta bidrog till att portföljens värde ökade till 5633 Mkr (4722).

 

Bolagets skulder till kreditinstitut ökade till 3459 Mkr (2960) och finansierades till en medelränta om 2,9 procent. Det egna kapitalet ökade till 1951 Mkr (1642), vilket motsvarade en soliditet om 32,3 procent (32,6).

 

Catenas stigande trend avspeglade sig också på aktien, som steg med 3,75 procent på fredagens börs. LE